Vadertje Staat (Burg in Thailand)Home

700.000 ambtenaren de laan uit.14 Sep 2010 Printable version

(dit verhaal is gebaseerd op hoofdstuk 9 ('Disbanding troops and bureaucrats') van Henry Hazlitt's boek uit 1946 'Economics in one lesson'. Lees het hier.)

"En dan.. 700.000 ambtenaren ontslaan ..maar wat moet je opeens met al die mensen?"

Deze vraag stelde een Nederlandse vriend aan mij, vorig jaar in het Noorden van Thailand, in Chiang Mai.
Ik vertelde hem eerder dat minimaal 70% van de ambtenaren naar huis kan en dat NL daar beter van zou worden.

Ja maar zei hij, waar moet je dan met al die ambtenaren naar toe? 700.000 mensen geen baan meer, geen salaris en geen koopkracht meer.

Ja, als je alleen naar de gevolgen voor deze groep kijkt dan blijkt inderdaad dat 700.000 mensen niet meer kunnen consumeren, niet meer uit gaan eten, niet meer op vakanties gaan en geen nieuwe LCD-TV's kunnen open. Dat is allemaal correct.

Maar laten we even naar het totaal kijken, ipv naar enkel een subgroep. Papa hoeft deze 700k groep niet meer te betalen en de belastingen voor het productieve deel van NL zal fors omlaag gaan. Het geld om deze bureaucraten te subsidiŽren komt dus terug bij de mensen zelf. En plots, hebben de individuen meer geld in hun zak. Zij zullen dit gaan consumeren (meer vraag naar vakanties, LCD-TV's, auto's, meer consumptie in de horeca en zo voorts) of gaan sparen (wat zij op termijn gaan uitlenen) of direct gaan investeren, alles resulterend in meer werkgelegenheid.

Het is niets meer of minder een verplaatsing van geld van de niet-productieve naar de productieve.

Tot zover is het een zero-sum game. Geld gaat van A (Papa) naar B (private sector). En we weten allemaal dat niemand zijn geld beter spendeert dan zijn eigen geld ipv "spending somebody else his money on somebody else". Dat is de eerste winst.

(Hier stopt het verhaal van Henry Hazlitt. De 'One Lesson' die hij ons wil vertellen en in ieder hoofdstuk van zijn boek terugkomt is: kijk naar de gevolgen voor de hele gemeenschap in plaats van enkel te kijken naar de gevolgen voor een bepaalde subgroep. Wat gezien wordt en wat niet gezien wordt. )

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn nog 2 extra voordelen.

De economie is geen zero-sum game. Het is geen vaste grote taart die verdeeld moet worden. Een economie groeit en de taart wordt groter, resulterend in meer welvaart (meer taart) voor een ieder. Opeens zijn er 700.000 productieve mensen bijgekomen die waarde gaan toevoegen aan de economie in plaats van waarde op te eten die door productieve is gecreŽerd. Iedereen wordt hier beter van.

Er zal een economische boom ontstaan. Meer vraag, meer investeringen, meer geld in private handen en er zal extra werkgelegenheid komen. Hadden we niet nog 700k mensen klaarstaan om dat werk uit te voeren?

En dan nog een laatste voordeel: we worden bevrijd van alle negatieve bijwerkingen van maatregelen die de 'do-gooders' in Den Haag bedenken. Bijna alle problemen in NL zijn veroorzaakt door ingrijpen van Papa in de vrije markt. Jeugdwerkloosheid (afschaffen dat minimumloon), verlamde arbeidsmarkt (ontslagrecht, bijstand, inkomstenbelasting), gezondheidszorg (wachtlijsten, extreem hoge kosten en belabberde service immers Papa voert het uit), de sociale woonboot (verzorgingsstaat heet dat volgens mij in NL), een zinkend vergiet waar miljoenen op zijn gelokt resulterend in miljoenen 'hulpbehoevenden' (waarvan het merendeel prima in hun eigen onderhoud zou kunnen voorzien) en enorme polarisatie in de samenleving.

Alle edelmetaal dat Papa aanraakt veranderd in oud schroot.

Dus ja, 700.000 ambtenaren naar huis. Deze groep zal opmerkelijk snel geabsorbeerd worden door de vrije markt en nieuw werk vinden: productief werk in dit geval.

De voordelen op een rijtje:

1. De private sector (u en ik) krijgen opeens weer geld in de zak. Het geld belandt daar waar het behoort. Er zal een economische boom ontstaan.

2. NL krijgt er opeens 700.000 mensen bij die waarde gaan scheppen in plaats van opeten, resulterend in een grotere taart.
3. Minder ambtenaren, minder bemoeienis met uw leven, minder 'goede' maatregelen, u mag weer uw eigen geld gaan uitgeven en alle negatieve bijwerkingen van de 'do-gooders' zijn op termijn verleden tijd.

70% of 80% van alle ambtenaren naar huis sturen. Daar wordt op termijn het hele land beter van.

Hee.. wat hoor ik daar voor fluitjes opeens? Oh jee, het zijn de opper-parasieten van de vakbond, die zich met hand en tand tegen deze verschuiving van geld en afbraak van hun privileges zullen verzetten. Zij hebben betere plannen, 'sociaal' weet u wel: korte werktijden, meer salaris, meer ATV, vervroegd met pensioen. En of u dat maar wilt betalen.Wordt het niet eens tijd dat deze ambtenaren wat waarde gaan toevoegen in plaats van waarde opeten dat door werkenden wordt gegenereerd? Het geld terug daar waar het behoort, naar de productieve.

Burg in Thailand
Datum: 14 Sep 2010
Burg werkt enkel en alleen met Linux


Printable version

Home 
Home

Burg is 57 en leeft sinds 2001 (22 jaar dus) in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfseconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.