Vadertje Staat (Burg in Thailand)Home

Het vrije Amerika20090319 Printable version

Met bloeddoorlopen ogen schreeuwen de socialisten elke dag: 'wij willen geen Amerikaanse toestanden! Zie je nu wat die vrijheid allemaal teweeg heeft gebracht? Daklozen, onverzekerden, enorm rijke kapitalisten die de burgers uitzuigen! Wij moeten regulering hebben! Niet dat vrije Amerika!'.

Als je dit hoort weet je al meteen 1 ding. Dat moet een socialist zijn. Waarom? Geen enkele feitelijke kennis. Geen enkele historische kennis. Maar wel schreeuwen. Het MOET zo en het MOET zus. Socialisten kijken niet naar de historie. Als ze dat wel deden dan zongen ze wel een ander toontje.

Ik zal u wederom een voorbeeld geven hoe 'vrij' Amerika is. Het heeft niets meer met vrijheid te maken. De regulering en ambtenaren zijn in de 20e eeuw geëxplodeerd.

Laten we eens kijken naar de landbouw. Het aantal landbouwbedrijven in de USA en het aantal regelneven in Washington, het Department of Agriculture, in de 20e eeuw.

Het aantal bedrijven en ambtenaren


1900

Bedrijven 6 mln
Ambtenaren 3.000

2000

Bedrijven 2 mln
Ambtenaren 100.000


Deze ambtenaren 'controleren' meer dan 10.000 pagina's met regulering. Ze hebben 7.000 kantoren in de VS. Hun budget per jaar is 95 miljard. Dit kost elk huishouden in de VS 800 dollar per jaar. Ze hebben meer dan 200 subsidieprogramma's.

De prijs van suiker bv is 2 keer zo hoog dan de wereldmarktprijs door allerlei invoerrechten. Elke huisvrouw in de VS betaalt 2 keer zo veel voor haar suiker dan andere in de wereld. Producenten wiens produkt suiker als basisingrediënt heeft kunnen niet meer concurreren met de buitenlandse markt en zij zullen moeten stoppen of zij verplaatsen de produktie naar landen waar de gewone, goedkopere, suikerprijs geldt.

Elke overheidsbemoeienis met de vrije markt is fataal. Dat is een simpele les uit het verleden.

Maar daar kijken de dictators (socialisten) niet naar. Morgen beginnen ze weer te schreeuwen: 'er moet meer regulering komen en het is allemaal "te vrij"!'.

Ach socialisten.. wie neemt die nog serieus? U?

Burg in Thailand
Datum: 20090319
Burg werkt enkel en alleen met Linux


Printable version

Home 
Home

Burg is 58 en leeft sinds 2001 (23 jaar dus) in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfseconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.